รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.491
Title ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /
Creator พรทิพย์ พุฒพวง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. เครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล(ชุดที่1)
2. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ต้องขัง(ชุดที่2)
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางละมุง(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

พรทิพย์ พุฒพวง. (2550). ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรทิพย์ พุฒพวง. 2550. "ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรทิพย์ พุฒพวง. "ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.