รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.491
Title ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /
Creator พรทิพย์ พุฒพวง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword เครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ,งานสังคมสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ,องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางละมุง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

พรทิพย์ พุฒพวง, (2550) ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พรทิพย์ พุฒพวง, 2550. ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พรทิพย์ พุฒพวง, ทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานแบบเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.