รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.389
Title การต่อรองคำให้การจำเลย : ศึกษาผลกระทบและข้อเสนอต่อการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย /
Creator ชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การต่อรองคำรับสารภาพ ,จำเลย
ISBN 974-9727-79-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

ชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว, (2549) การต่อรองคำให้การจำเลย : ศึกษาผลกระทบและข้อเสนอต่อการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว, 2549. การต่อรองคำให้การจำเลย : ศึกษาผลกระทบและข้อเสนอต่อการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว, การต่อรองคำให้การจำเลย : ศึกษาผลกระทบและข้อเสนอต่อการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.