รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.387
Title การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
Creator สุพัชรา ศิริณวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การศึกษาทางอาชีพ(ชุดที่1)
2. ทุนทางสังคม(ชุดที่2)
3. ชุมชนแขวงบางระมาด(ชุดที่3)
ISBN 974-9730-34-8
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

สุพัชรา ศิริณวัฒน์. (2549). การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุพัชรา ศิริณวัฒน์. 2549. "การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุพัชรา ศิริณวัฒน์. "การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.