รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.387
Title การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
Creator สุพัชรา ศิริณวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การศึกษาทางอาชีพ ,ทุนทางสังคม ,ชุมชนแขวงบางระมาด
ISBN 974-9730-34-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

สุพัชรา ศิริณวัฒน์, (2549) การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุพัชรา ศิริณวัฒน์, 2549. การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุพัชรา ศิริณวัฒน์, การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.