รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.377
Title การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /
Creator อรุณศรี แซ่ฉั่ง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword พันธบัตร ,อัตราผลตอบแทน ,การลงทุน
ISBN 974-9729-45-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

อรุณศรี แซ่ฉั่ง, (2549) การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อรุณศรี แซ่ฉั่ง, 2549. การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อรุณศรี แซ่ฉั่ง, การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.