รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.375
Title ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /
Creator จรินทร์ ชลไพศาล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword เนื้อสุกรอินทรีย์ ,ความเต็มใจจ่าย
ISBN 974-9729-53-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

จรินทร์ ชลไพศาล, (2549) ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
จรินทร์ ชลไพศาล, 2549. ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
จรินทร์ ชลไพศาล, ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.