รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.371
Title การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /
Creator องอาจ มีคุณสมบัติ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. คดีอาญา(ชุดที่1)
2. พนักงานสอบสวน(ชุดที่2)
3. พนักงานอัยการ(ชุดที่3)
ISBN 974-9729-01-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

องอาจ มีคุณสมบัติ. (2549). การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
องอาจ มีคุณสมบัติ. 2549. "การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
องอาจ มีคุณสมบัติ. "การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.