รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.371
Title การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /
Creator องอาจ มีคุณสมบัติ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword คดีอาญา ,พนักงานสอบสวน ,พนักงานอัยการ
ISBN 974-9729-01-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

องอาจ มีคุณสมบัติ, (2549) การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
องอาจ มีคุณสมบัติ, 2549. การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
องอาจ มีคุณสมบัติ, การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.