รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.367
Title การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /
Creator ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. สวัสดิการข้าราชการ(ชุดที่1)
2. การทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวง(ชุดที่2)
ISBN 974-9732-69-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์. (2549). การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์. 2549. "การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์. "การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.