รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.342
Title แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /
Creator สุพัตรา มั่งสุวรรณ
Contributor 1. สุภัทร ฉันทประทีป
2. ณิชา เอื้ออารีนุสรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การวางแผนธุรกิจ ,ธุรกิจคาราโอเกะ ,สตาร์ [โปรแกรมคอมพิวเตอร์]
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19

บรรณานุกรม

สุพัตรา มั่งสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2549) แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุพัตรา มั่งสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2549. แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุพัตรา มั่งสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.