รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.143
Title การใช้ไกไรโงะของพนักงานชาวไทย ในบริษัทญี่ปุ่น /
Creator เพ็ญ เกตุก่อลาภ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. ภาษาญี่ปุ่น(ชุดที่1)
2. ไกไรโงะ(ชุดที่2)
3. พนักงานบริษัท(ชุดที่3)
4. บริษัทญี่ปุ่น(ชุดที่4)
ISBN 974-9731-76-x
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

เพ็ญ เกตุก่อลาภ. (2549). การใช้ไกไรโงะของพนักงานชาวไทย ในบริษัทญี่ปุ่น /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เพ็ญ เกตุก่อลาภ. 2549. "การใช้ไกไรโงะของพนักงานชาวไทย ในบริษัทญี่ปุ่น /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เพ็ญ เกตุก่อลาภ. "การใช้ไกไรโงะของพนักงานชาวไทย ในบริษัทญี่ปุ่น /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.