รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.115
Title ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /
Creator วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keyword ข่าว ,การประชาสัมพันธ์ ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ,หนังสือพิมพ์ ,News ,Public relations ,Newspapers
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี, (2541) ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี, 2541. ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี, ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.