รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.113
Title อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /
Creator อุษา จารุภา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keyword การสื่อสาร ,วัฒนธรรมอิสลาม ,สื่อมวลชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อุษา จารุภา, (2541) อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อุษา จารุภา, 2541. อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อุษา จารุภา, อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.