รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.113
Title อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /
Creator อุษา จารุภา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keywords 1. การสื่อสาร(ชุดที่1)
2. วัฒนธรรมอิสลาม(ชุดที่2)
3. สื่อมวลชน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อุษา จารุภา. (2541). อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อุษา จารุภา. 2541. "อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อุษา จารุภา. "อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสารในประเทศซาอุดิอาระเบีย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2541. Print.