รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1994.1
Title แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /
Creator ปรีชา บุญรอด
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2537
Keyword การบวช ,สงฆ์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรีชา บุญรอด, (2537) แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปรีชา บุญรอด, 2537. แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปรีชา บุญรอด, แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537. Print.