รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1993.3
Title การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /
Creator ณัฏฐา หังสพฤกษ์
Publisher คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2536
Keyword สาหร่าย ,คุณภาพน้ำ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ณัฏฐา หังสพฤกษ์, (2536) การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ณัฏฐา หังสพฤกษ์, 2536. การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ณัฏฐา หังสพฤกษ์, การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. Print.