รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1993.3
Title การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /
Creator ณัฏฐา หังสพฤกษ์
Publisher คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2536
Keywords 1. สาหร่าย(ชุดที่1)
2. คุณภาพน้ำ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ณัฏฐา หังสพฤกษ์. (2536). การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /.
       กรุงเทพฯ :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ณัฏฐา หังสพฤกษ์. 2536. "การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ณัฏฐา หังสพฤกษ์. "การศึกษานิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของสาหร่าย เฉพาะสาหร่ายไดอาตอม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2536. Print.