รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.5
Title อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /
Creator สายฝน สุคนธพันธ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน(ชุดที่1)
2. โรงเรียน(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สายฝน สุคนธพันธ์. (2534). อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สายฝน สุคนธพันธ์. 2534. "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สายฝน สุคนธพันธ์. "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.