รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.5
Title อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /
Creator สายฝน สุคนธพันธ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keyword สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ,โรงเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สายฝน สุคนธพันธ์, (2534) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สายฝน สุคนธพันธ์, 2534. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สายฝน สุคนธพันธ์, อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.