รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.4
Title ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /
Creator ศรัณย์ ทองปาน
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keyword ไทย [ภาคกลาง] ,ช่าง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศรัณย์ ทองปาน, (2534) ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศรัณย์ ทองปาน, 2534. ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศรัณย์ ทองปาน, ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.