รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.1
Title การคุกคามทางเพศ /
Creator วิมนา ธรรมปรีชา
Publisher คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
Keywords การคุกคามทางเพศ
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิมนา ธรรมปรีชา. (2533). การคุกคามทางเพศ /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิมนา ธรรมปรีชา. 2533. "การคุกคามทางเพศ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิมนา ธรรมปรีชา. "การคุกคามทางเพศ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2533. Print.