รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1987.1
Title การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /
Creator วิชนี บุนนาค
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2530
Keyword พฤติกรรมรวมหมู่ ,จิตวิทยาสังคม ,โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิชนี บุนนาค, (2530) การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วิชนี บุนนาค, 2530. การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วิชนี บุนนาค, การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. Print.