รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.5
Title กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /
Creator ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keyword การพัฒนาชนบท ,กลุ่มสังคม ,สังคมวิทยาการเมือง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย, (2529) กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย, 2529. กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย, กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. Print.