รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.5
Title กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /
Creator ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keywords 1. การพัฒนาชนบท(ชุดที่1)
2. กลุ่มสังคม(ชุดที่2)
3. สังคมวิทยาการเมือง(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย. (2529). กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย. 2529. "กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย. "กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2529. Print.