รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.4
Title ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /
Creator พรทิพย์ ดีสมโชค
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keywords 1. ธนาคารพาณิชย์(ชุดที่1)
2. เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พรทิพย์ ดีสมโชค. (2529). ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรทิพย์ ดีสมโชค. 2529. "ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรทิพย์ ดีสมโชค. "ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2529. Print.