รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.4
Title ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /
Creator พรทิพย์ ดีสมโชค
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keyword ธนาคารพาณิชย์ ,เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พรทิพย์ ดีสมโชค, (2529) ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พรทิพย์ ดีสมโชค, 2529. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พรทิพย์ ดีสมโชค, ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. Print.