รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.3
Title การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /
Creator วงแข ศิริวานิช
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keyword ภาชนะบรรจุอาหาร ,ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม ,โฟม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วงแข ศิริวานิช, (2529) การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วงแข ศิริวานิช, 2529. การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วงแข ศิริวานิช, การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. Print.