รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.2
Title ปฏิกิริยาของสังคมต่อหญิงที่ถูกข่มขืน : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator ปรีดา ศิริสวัสดิ์
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keywords 1. การข่มขืน(ชุดที่1)
2. สตรี(ชุดที่2)
3. นักศึกษา(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรีดา ศิริสวัสดิ์. (2529). ปฏิกิริยาของสังคมต่อหญิงที่ถูกข่มขืน : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปรีดา ศิริสวัสดิ์. 2529. "ปฏิกิริยาของสังคมต่อหญิงที่ถูกข่มขืน : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปรีดา ศิริสวัสดิ์. "ปฏิกิริยาของสังคมต่อหญิงที่ถูกข่มขืน : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2529. Print.