รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.1
Title ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /
Creator เยาวนิจ กิตติธรกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keywords 1. ความแปลกแยก(ชุดที่1)
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เยาวนิจ กิตติธรกุล. (2529). ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เยาวนิจ กิตติธรกุล. 2529. "ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เยาวนิจ กิตติธรกุล. "ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2529. Print.