รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.1
Title ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /
Creator เยาวนิจ กิตติธรกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keyword ความแปลกแยก ,ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เยาวนิจ กิตติธรกุล, (2529) ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เยาวนิจ กิตติธรกุล, 2529. ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เยาวนิจ กิตติธรกุล, ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. Print.