รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.2006.44
Title การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /
Creator ศรีปทุม นุ่มอุรา
Contributor 1. วัจนา สุริยธรรม(ชุดที่1)
2. ช่อทิพ วิริยะ(ชุดที่2)
Publisher สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. ภาษาอังกฤษ(ชุดที่1)
2. ทักษะทางภาษาอังกฤษ(ชุดที่2)
3. นักศึกษา(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศรีปทุม นุ่มอุรา. (2549). การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศรีปทุม นุ่มอุรา. 2549. "การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศรีปทุม นุ่มอุรา. "การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.