รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.2006.44
Title การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /
Creator ศรีปทุม นุ่มอุรา
Contributor 1. วัจนา สุริยธรรม
2. ช่อทิพ วิริยะ
Publisher สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword ภาษาอังกฤษ ,ทักษะทางภาษาอังกฤษ ,นักศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศรีปทุม นุ่มอุรา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2549) การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศรีปทุม นุ่มอุรา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2549. การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /. ม.ป.ท.:สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศรีปทุม นุ่มอุรา และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับอ่อน /. ม.ป.ท.:สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.