รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1992.1
Title กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /
Creator อำนาจ วงศ์บัณฑิต
Publisher คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
Keywords 1. น้ำเสีย(ชุดที่1)
2. กฎหมายสิ่งแวดล้อม(ชุดที่2)
3. โรงงาน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อำนาจ วงศ์บัณฑิต. (2535). กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /.
       กรุงเทพฯ :: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต. 2535. "กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต. "กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2535. Print.