รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1992.1
Title กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /
Creator อำนาจ วงศ์บัณฑิต
Publisher คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
Keyword น้ำเสีย ,กฎหมายสิ่งแวดล้อม ,โรงงาน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อำนาจ วงศ์บัณฑิต, (2535) กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต, 2535. กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อำนาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน /. ม.ป.ท.:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. Print.