รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1988.1
Title การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /
Creator รัตนา ศิริพานิช
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2531
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

รัตนา ศิริพานิช, (2531) การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
รัตนา ศิริพานิช, 2531. การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
รัตนา ศิริพานิช, การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. Print.