รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1988.1
Title การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /
Creator รัตนา ศิริพานิช
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2531
Keywords นักศึกษา
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

รัตนา ศิริพานิช. (2531). การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /.
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
รัตนา ศิริพานิช. 2531. "การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
รัตนา ศิริพานิช. "การศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2531. Print.