รหัสดีโอไอ 10.14457/TRU.res.2010.6
Title การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดจากจุลินทรีย์
Creator เจนจิรา เดชรักษา
Contributor สุวรนี ปานเจริญ
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Publication Year 2553
Keyword การผลิตโยเกิร์ต ,โยเกิร์ตข้าวโพดหวาน ,การแปรรูปข้าวโพด ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

เจนจิรา เดชรักษา,สุวรนี ปานเจริญ. (2553) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดจากจุลินทรีย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี:ม.ป.ท.
เจนจิรา เดชรักษา,สุวรนี ปานเจริญ. 2553. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดจากจุลินทรีย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;
เจนจิรา เดชรักษา,สุวรนี ปานเจริญ. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดจากจุลินทรีย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553. Print.