รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2015.109
Title Phi production in nucleon-antinucleon annihilation and strangeness of nucleon
Creator Yupeng Yan
Contributor 1. ประสาท สืบค้า
2. สรไกร ศรีศุภผล
Publisher Suranaree University Technology
Publication Year 2558
Keyword Phi production ,Hadronic ,strangeness
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

Yupeng Yan และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) Phi production in nucleon-antinucleon annihilation and strangeness of nucleon. Suranaree University Technology:ม.ป.ท.
Yupeng Yan และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. Phi production in nucleon-antinucleon annihilation and strangeness of nucleon. ม.ป.ท.:Suranaree University Technology;
Yupeng Yan และผู้แต่งคนอื่นๆ. Phi production in nucleon-antinucleon annihilation and strangeness of nucleon. ม.ป.ท.:Suranaree University Technology, 2558. Print.