รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2014.86
Title ผลของอันตรกิริยาระหว่างแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและแคปปา-คาราจีแนน ต่อการตกผลึกน้ำแข็งใหม่ในไอศกรีม
Creator ศิวัฒ ไทยอุดม
Contributor หทัยชนก นพจรูญศรี
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2557
Keyword แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ,ไอศกรีม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf
Fulltext#14.pdf
Fulltext#15.pdf
Fulltext#16.pdf

บรรณานุกรม

ศิวัฒ ไทยอุดม,หทัยชนก นพจรูญศรี. (2557) ผลของอันตรกิริยาระหว่างแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและแคปปา-คาราจีแนน ต่อการตกผลึกน้ำแข็งใหม่ในไอศกรีม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
ศิวัฒ ไทยอุดม,หทัยชนก นพจรูญศรี. 2557. ผลของอันตรกิริยาระหว่างแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและแคปปา-คาราจีแนน ต่อการตกผลึกน้ำแข็งใหม่ในไอศกรีม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
ศิวัฒ ไทยอุดม,หทัยชนก นพจรูญศรี. ผลของอันตรกิริยาระหว่างแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและแคปปา-คาราจีแนน ต่อการตกผลึกน้ำแข็งใหม่ในไอศกรีม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.