รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2014.84
Title การวัดแรงบนแขนพ่วงแบบสามจุดของรถแทรกเตอร์เกษตร
Creator พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
Contributor 1. คธา วาทกิจ
2. จรูญศักดิ์ สมพงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2557
Keyword เครื่องมือเกษตร ,รถแทรกเตอร์เกษตร ,ระบบต่อพ่วงแบบสามจุด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

พยุงศักดิ์ จุลยุเสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การวัดแรงบนแขนพ่วงแบบสามจุดของรถแทรกเตอร์เกษตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
พยุงศักดิ์ จุลยุเสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การวัดแรงบนแขนพ่วงแบบสามจุดของรถแทรกเตอร์เกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
พยุงศักดิ์ จุลยุเสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวัดแรงบนแขนพ่วงแบบสามจุดของรถแทรกเตอร์เกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.