รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.the.2009.538
Title Le Siam et les Siamois d'apres l'abbe de Choisy dans Journal du voyage de Siam
Creator Phanjit Duangchan
Contributor Bernard Wirth
Publisher Silpakorn University
Publication Year 2009
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

Phanjit Duangchan,Bernard Wirth. (2009) Le Siam et les Siamois d'apres l'abbe de Choisy dans Journal du voyage de Siam. Silpakorn University:ม.ป.ท.
Phanjit Duangchan,Bernard Wirth. 2009. Le Siam et les Siamois d'apres l'abbe de Choisy dans Journal du voyage de Siam. ม.ป.ท.:Silpakorn University;
Phanjit Duangchan,Bernard Wirth. Le Siam et les Siamois d'apres l'abbe de Choisy dans Journal du voyage de Siam. ม.ป.ท.:Silpakorn University, 2009. Print.