รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.the.2009.537
Title Les relations commerciales de la France avec le Siam sous le Regne du roi Narai
Creator Supatchaya Anusonpornpem
Contributor Kanika Chansang
Publisher Silpakorn University
Publication Year 2009
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

Supatchaya Anusonpornpem,Kanika Chansang. (2009) Les relations commerciales de la France avec le Siam sous le Regne du roi Narai. Silpakorn University:ม.ป.ท.
Supatchaya Anusonpornpem,Kanika Chansang. 2009. Les relations commerciales de la France avec le Siam sous le Regne du roi Narai. ม.ป.ท.:Silpakorn University;
Supatchaya Anusonpornpem,Kanika Chansang. Les relations commerciales de la France avec le Siam sous le Regne du roi Narai. ม.ป.ท.:Silpakorn University, 2009. Print.