รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.the.2008.421
Title Preparation and application of carboxymethyl yam (Dioscorea esculenta) starch
Creator Ornamphai Suwithayapan
Contributor Nattawat Nattapulwat
Publisher Silpakorn University
Publication Year 2008
Keyword Carbohydrates ,Carboxymethyl yam starch ,Tablets (Medicine) ,Drugs
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

Ornamphai Suwithayapan,Nattawat Nattapulwat. (2008) Preparation and application of carboxymethyl yam (Dioscorea esculenta) starch. Silpakorn University:ม.ป.ท.
Ornamphai Suwithayapan,Nattawat Nattapulwat. 2008. Preparation and application of carboxymethyl yam (Dioscorea esculenta) starch. ม.ป.ท.:Silpakorn University;
Ornamphai Suwithayapan,Nattawat Nattapulwat. Preparation and application of carboxymethyl yam (Dioscorea esculenta) starch. ม.ป.ท.:Silpakorn University, 2008. Print.