รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.res.2015.46
Title การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเนื้อหาวิชาพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Creator อัฐเดช วรรณสิน
Contributor 1. สุทัศน์ จันบัวลา
2. อุดมศักดิ์ กิจทวี
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Publication Year 2558
Keyword การพัฒนาสื่อการสอน ,วิชาพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

อัฐเดช วรรณสิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเนื้อหาวิชาพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:ม.ป.ท.
อัฐเดช วรรณสิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเนื้อหาวิชาพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต;
อัฐเดช วรรณสิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเนื้อหาวิชาพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558. Print.