รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTSB.res.2006.4
Title การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /
Creator ชาตรี วิระสิทธิ์
Contributor 1. ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ(ชุดที่1)
2. ยุพิน พูนดี(ชุดที่2)
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา,
Publication Year 2549
Keywords กุ้งก้ามกราม
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชาตรี วิระสิทธิ์. (2549). การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /.
       พระนครศรีอยุธยา :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา,.
ชาตรี วิระสิทธิ์. 2549. "การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /".
       พระนครศรีอยุธยา :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา,.
ชาตรี วิระสิทธิ์. "การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /".
       พระนครศรีอยุธยา :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา,, 2549. Print.