รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTP.res.2006.10
Title การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /
Creator สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
Contributor สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,
Publication Year 2549
Keywords 1. ถ่านอัดแท่ง(ชุดที่1)
2. วัสดุเหลือใช้(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2549). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,.
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. 2549. "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,.
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,, 2549. Print.