รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTP.res.2006.10
Title การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /
Creator สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
Contributor สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,
Publication Year 2549
Keyword ถ่านอัดแท่ง ,วัสดุเหลือใช้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ,สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง. (2549) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ,สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง. 2549. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,;
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ,สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2549. Print.