รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.26
Title การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /
Creator แวอาเซ แวหามะ
Contributor ปิยะบุตรี ทองสุข
Publisher ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Publication Year 2549
Keyword สารช่วยทนไฟที่ว่องไว ,ฟอสฟอรัส ,อนุพันธ์มาลิอิไมด์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

แวอาเซ แวหามะ,ปิยะบุตรี ทองสุข. (2549) การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,:ม.ป.ท.
แวอาเซ แวหามะ,ปิยะบุตรี ทองสุข. 2549. การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,;
แวอาเซ แวหามะ,ปิยะบุตรี ทองสุข. การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2549. Print.