รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.26
Title การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /
Creator แวอาเซ แวหามะ
Contributor ปิยะบุตรี ทองสุข
Publisher ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Publication Year 2549
Keywords 1. สารช่วยทนไฟที่ว่องไว(ชุดที่1)
2. ฟอสฟอรัส(ชุดที่2)
3. อนุพันธ์มาลิอิไมด์(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

แวอาเซ แวหามะ. (2549). การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /.
       ปัตตานี :: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,.
แวอาเซ แวหามะ. 2549. "การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /".
       ปัตตานี :: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,.
แวอาเซ แวหามะ. "การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส /".
       ปัตตานี :: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,, 2549. Print.