รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2015.149
Title Self- efficacy, Perception of disease, perception of health service among non- adherence TB patients living in Slum areas of Hlaing Thar Yar Township,Yangon,Myanmar
Creator Saw Thandar Syn
Contributor Suree Kanjanawong
Publisher Mahidol University
Publication Year 2015
Keywords 1. Non-adherence(ชุดที่1)
2. Tuberculosis (TB) patient(ชุดที่2)
3. Perception(ชุดที่3)
4. Self- efficacy(ชุดที่4)
5. Socioeconomic(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

Saw Thandar Syn. (2015). Self- efficacy, Perception of disease, perception of health service among non- adherence TB patients living in Slum areas of Hlaing Thar Yar Township,Yangon,Myanmar.
       Nakhon Pathom: Mahidol University.
Saw Thandar Syn. 2015. "Self- efficacy, Perception of disease, perception of health service among non- adherence TB patients living in Slum areas of Hlaing Thar Yar Township,Yangon,Myanmar".
       Nakhon Pathom: Mahidol University.
Saw Thandar Syn. "Self- efficacy, Perception of disease, perception of health service among non- adherence TB patients living in Slum areas of Hlaing Thar Yar Township,Yangon,Myanmar".
       Nakhon Pathom: Mahidol University, 2015. Print.