รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.272
Title A hybrid network transport protocol for multimedia traffic
Creator Teeraphol Sukprapaipat
Contributor Noppadol Wanichworanant
Publisher Mahidol University
Publication Year 2014
Keywords 1. Network protocol(ชุดที่1)
2. Multimedia traffic(ชุดที่2)
3. NS-2(ชุดที่3)
4. UDP modification(ชุดที่4)
5. Transport layer protocol(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

Teeraphol Sukprapaipat. (2014). A hybrid network transport protocol for multimedia traffic.
       Nakhon Pathom: Mahidol University.
Teeraphol Sukprapaipat. 2014. "A hybrid network transport protocol for multimedia traffic".
       Nakhon Pathom: Mahidol University.
Teeraphol Sukprapaipat. "A hybrid network transport protocol for multimedia traffic".
       Nakhon Pathom: Mahidol University, 2014. Print.