รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2006.364
Title การให้ความร้อนกับถั่วเหลือง ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้อากาศร้อนร่วมกับการใช้ไอน้ำร้อน /
Creator ปัญญา ตีระกิจวัฒนา
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2549
Keywords 1. ความร้อน(ชุดที่1)
2. ถั่วเหลือง(ชุดที่2)
3. ฟลูอิไดซ์เบด(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปัญญา ตีระกิจวัฒนา. (2549). การให้ความร้อนกับถั่วเหลือง ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้อากาศร้อนร่วมกับการใช้ไอน้ำร้อน /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ปัญญา ตีระกิจวัฒนา. 2549. "การให้ความร้อนกับถั่วเหลือง ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้อากาศร้อนร่วมกับการใช้ไอน้ำร้อน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ปัญญา ตีระกิจวัฒนา. "การให้ความร้อนกับถั่วเหลือง ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้อากาศร้อนร่วมกับการใช้ไอน้ำร้อน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2549. Print.