รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2004.70
Title ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /
Creator ดิลก คูรัตนเวช
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2547
Keyword เถ้าถ่านหิน ,คอนกรีต ,การซึมผ่านของน้ำ
ISBN 974-184-120-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ดิลก คูรัตนเวช, (2547) ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
ดิลก คูรัตนเวช, 2547. ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
ดิลก คูรัตนเวช, ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547. Print.