รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2002.60
Title ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /
Creator เอกรัตน์ รอดบำรุง
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2545
Keywords 1. ดินเหนียว(ชุดที่1)
2. โพลิเอสเตอร์(ชุดที่2)
3. เส้นใย(ชุดที่3)
ISBN 974-456-240-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เอกรัตน์ รอดบำรุง. (2545). ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
เอกรัตน์ รอดบำรุง. 2545. "ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
เอกรัตน์ รอดบำรุง. "ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2545. Print.