รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2002.60
Title ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /
Creator เอกรัตน์ รอดบำรุง
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2545
Keyword ดินเหนียว ,โพลิเอสเตอร์ ,เส้นใย
ISBN 974-456-240-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เอกรัตน์ รอดบำรุง, (2545) ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
เอกรัตน์ รอดบำรุง, 2545. ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
เอกรัตน์ รอดบำรุง, ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545. Print.