รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.189
Title การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /
Creator ยศพร คันธไชย
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword เครื่องพันลวดความร้อน ,ฮีทเตอร์
ISBN 974-623-646-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ยศพร คันธไชย, (2545) การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
ยศพร คันธไชย, 2545. การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
ยศพร คันธไชย, การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.