รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.189
Title การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /
Creator ยศพร คันธไชย
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. เครื่องพันลวดความร้อน(ชุดที่1)
2. ฮีทเตอร์(ชุดที่2)
ISBN 974-623-646-6
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ยศพร คันธไชย. (2545). การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ยศพร คันธไชย. 2545. "การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ยศพร คันธไชย. "การพัฒนาต้นแบบเครื่องพันลวดความร้อน สำหรับไมกาแบนด์ฮีตเตอร์ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.