รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.378
Title ลักษณะและสัมบัติเฉพาะตัวของเนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่ลูกผสมและความชอบของผู้บริโภค
Creator นวพร หงส์พันธุ์
Contributor เกษม นันทชัย,
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword ไก่พื้นเมือง ,ผู้บริโภค
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

นวพร หงส์พันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) ลักษณะและสัมบัติเฉพาะตัวของเนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่ลูกผสมและความชอบของผู้บริโภค. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
นวพร หงส์พันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. ลักษณะและสัมบัติเฉพาะตัวของเนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่ลูกผสมและความชอบของผู้บริโภค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
นวพร หงส์พันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ลักษณะและสัมบัติเฉพาะตัวของเนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่ลูกผสมและความชอบของผู้บริโภค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.