รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.375
Title การประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมเสาวรส
Creator สุวีณา จันทพิรักษ์
Contributor บวรศักดิ์ ลีนานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword แบคทีเรียโพรไบโอติก ,ไอศกรีม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

สุวีณา จันทพิรักษ์,บวรศักดิ์ ลีนานนท์. (2553) การประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมเสาวรส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
สุวีณา จันทพิรักษ์,บวรศักดิ์ ลีนานนท์. 2553. การประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมเสาวรส. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
สุวีณา จันทพิรักษ์,บวรศักดิ์ ลีนานนท์. การประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมเสาวรส. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.