รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.371
Title การศึกษาโดยการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเร็วลมผ่านช่องว่างของหลังคาเหล็กเคลือบโลหะ
Creator บัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
Contributor สักการ ราษีสุทธิ์,
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

บัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การศึกษาโดยการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเร็วลมผ่านช่องว่างของหลังคาเหล็กเคลือบโลหะ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
บัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การศึกษาโดยการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเร็วลมผ่านช่องว่างของหลังคาเหล็กเคลือบโลหะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
บัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาโดยการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเร็วลมผ่านช่องว่างของหลังคาเหล็กเคลือบโลหะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.