รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.428
Title ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /
Creator ทัศนีย์ ปลั่งกลาง
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. ข้าวกล้อง(ชุดที่1)
2. กรดไฟติก(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทัศนีย์ ปลั่งกลาง. (2552). ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทัศนีย์ ปลั่งกลาง. 2552. "ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทัศนีย์ ปลั่งกลาง. "ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.