รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.299
Title ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /
Creator กฤษฎาภรณ์ ว่องไว
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keyword ใบตอง ,ธุรกิจขายส่งใบตอง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กฤษฎาภรณ์ ว่องไว, (2551) ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
กฤษฎาภรณ์ ว่องไว, 2551. ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
กฤษฎาภรณ์ ว่องไว, ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.