รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.299
Title ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /
Creator กฤษฎาภรณ์ ว่องไว
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keywords 1. ใบตอง(ชุดที่1)
2. ธุรกิจขายส่งใบตอง(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กฤษฎาภรณ์ ว่องไว. (2551). ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กฤษฎาภรณ์ ว่องไว. 2551. "ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กฤษฎาภรณ์ ว่องไว. "ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.