รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.264
Title โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /
Creator รุจาภา นันทโพธิ์เดช
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keyword เครือข่ายคอมมิตตี ,ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

รุจาภา นันทโพธิ์เดช, (2551) โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
รุจาภา นันทโพธิ์เดช, 2551. โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
รุจาภา นันทโพธิ์เดช, โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.