รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.264
Title โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /
Creator รุจาภา นันทโพธิ์เดช
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keywords 1. เครือข่ายคอมมิตตี(ชุดที่1)
2. ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

รุจาภา นันทโพธิ์เดช. (2551). โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
รุจาภา นันทโพธิ์เดช. 2551. "โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
รุจาภา นันทโพธิ์เดช. "โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.