รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1258
Title การบริหารเวชภัณฑ์ /
Creator พลภัทร์ จินตโกวิท
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2549
Keywords เวชภัณฑ์
ISBN 974-14-2565-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

พลภัทร์ จินตโกวิท. (2549). การบริหารเวชภัณฑ์ /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พลภัทร์ จินตโกวิท. 2549. "การบริหารเวชภัณฑ์ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พลภัทร์ จินตโกวิท. "การบริหารเวชภัณฑ์ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2549. Print.