รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2005.296
Title ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /
Creator รัตติยา วีระนิตินันท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2548
Keywords 1. น้ำสำรอง(ชุดที่1)
2. เบาหวาน(ชุดที่2)
3. สำรอง [พืช](ชุดที่3)
ISBN 974-14-1915-5
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

รัตติยา วีระนิตินันท์. (2548). ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
รัตติยา วีระนิตินันท์. 2548. "ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
รัตติยา วีระนิตินันท์. "ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.