รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2005.296
Title ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /
Creator รัตติยา วีระนิตินันท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2548
Keyword น้ำสำรอง ,เบาหวาน ,สำรอง [พืช]
ISBN 974-14-1915-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

รัตติยา วีระนิตินันท์, (2548) ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
รัตติยา วีระนิตินันท์, 2548. ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
รัตติยา วีระนิตินันท์, ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.